Od 6 do 10 mld euro wzajemnych obrotów rocznie.

Turcja jest głównym partnerem Polski z obszaru Bliskiego Wschodu i Azji. O wzmacnianiu relacji handlowych i nowych kierunkach współpracy, rozmawiano podczas IV Polsko-tureckich konsultacji gospodarczych i Forum Biznesowego, które odbyły się w Warszawie 7 marca br. Rozmowy dwustronne obyły się pod przewodnictwem minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz minister handlu Republiki Turcji Ruhsar Pekcan. Następnie ministrowie wzięli udział w Forum.

piątek, 08 marca 2019

Turcja znajduje się na 16 miejscu na liście dostawców towarów do Polski irnna 20 na liście odbiorców towarów polskich.  Mam nadzieję na podwojeniernwymiany handlowej między Polską a Turcją w ciągu czterech lat do 10 mld dolarówrn– powiedziała minister Jadwiga  Emilewicz. Podobną opinię wyraziła też minister handlu Turcji RuhsarrnPekcan. Zaznaczyła, że współpraca między naszymi krajami ma bardzo dużyrnpotencjał, który nie jest do końca wykorzystany. Podkreśliła, że Turcja oferuje szereg zachęt inwestycyjnychrnzwłaszcza dla innowacyjnych projektów. Rozwijamy intensywnie sieć inkubatorówrnprzy uczelniach technicznych, gdzie na styku biznesu i nauki poszukujemy nowatorskichrnrozwiązań technologicznych – powiedziała turecka minister.
rnrn

Podczas Forum dyskusja koncentrowała się na perspektywach współpracyrngospodarczej w dziedzinie energetyki, górnictwa, IT/ICT, innowacyjnejrnmotoryzacji oraz budownictwa infrastrukturalnego. Turcja jest 5. siłąrnprodukcyjną branży automotive w Europie z ambicją wejścia na rynki globalne zrnwłasną marką. Natomiast Polska to wiodące europejskie zagłębie produkcjirnakcesoriów i innowacyjnych podzespołów samochodowych powiedział Wiceprezes PolskiejrnAgencji Inwestycji i Handlu.

rnrn

Organizatorami Forum były Polska Agencja Inwestycji i Handlu,rnwydział Handlowy Ambasady Turcji,  Ministerstwo Przedsiębiorczości irnTechnologii, a współorganizatorami Krajowa Izba Gospodarcza orazrnPolsko-Turecka Izba Gospodarcza.