Polsko-tureckie obroty handlowe w 2018 roku.

Wg wstępnych danych za 12 miesięcy 2018 roku dwustronne obroty handlowe pomiędzy Polską i Turcją wyniosły 6,32 mld Euro. Są wyższe o ok. 3% niż rok temu. Zmieniła się jednak ich struktura na niekorzyść polskich eksporterów. Słabnie polski eksport do Turcji. Wyniósł jedynie 86 % poziomu z roku poprzedniego. Po raz pierwszy nastąpił deficyt po stronie polskiej, na poziomie ok.1,28 mld Euro. 

czwartek, 14 marca 2019
+W 2018 r. polscy eksporterzy sprzedali do Turcji towary i usługi za kwotę ok.2,521 mld Euro to jest mniej o ok.14 punktów procentowych niż rok wcześniej. W tym samym czasie import z Turcji wyniósł ok.3,803  mld Euro to jest więcej o 18 punktów procentowych. W konsekwencji w ubiegłym roku, po raz pierwszy od lat p Polska notuje ujemny bilans obrotów z Turcja na poziomie ok 1,282 mld Euro. Wzrost importu z Turcji jest także pochodną coraz lepszej znajomości  rynku tureckiego przez polskich przedsiębiorców, a także wynikiem cenowej atrakcyjności towarów pochodzących z tamtego rynku ze względu na blisko 40% osłabienie wartości tureckiej liry. W drugim kierunku, polski eksport do Turcji napotyka na zmniejszoną chłonność tureckiego rynku konsumenckiego co jest pochodną ponad 24% inflacji i wysokiego bezrobocia, a w konsekwencji słabszej siły nabywczej liry. Wynika także z  problemów wielu tureckich przedsiębiorstw, które korzystały z kredytów dolarowych a teraz muszą dokonać restrukturyzacji i mają zmniejszony dostęp do dewiz.

Wg danych  GUS Turcja to czwarty poza unijny odbiorca polskiego eksportu i pierwszy w regionie Bliskiego Wschodniej Azji. Nie zmienia to faktu, że eksport do Turcji stanowi jedynie 1,3% całego polskiego eksportu, a dwustronne obroty handlowe to około 1,5% polskich obrotów z zagranica. Poziom ten prawie się nie zmienia od kilku lat, chociaż w opinii ekspertów potencjał jest znacznie większy, sięgający poziomu 10 mld Euro rocznie. Będzie to jednak trudne do osiągnięcia, zwłaszcza, ze widoczne są oznaki słabnącej dynamika polskiego eksportu.