Imponujący wzrost tureckiego PKB, ale gospodarka jest przegrzana, ocenia EBOR.

W 2017 r. PKB był większy o 7,4% niż rok wcześniej, a w pierwszej połowie 2018 roku o 6,2% w porównaniu do analogicznego okresu 2017. Ale turecka gospodarka jest jednak przegrzana więc szybki jej wzrost ulegnie spowolnieniu - czytamy w najnowszym raporcie EBOR (Regional Economic Perspect). 

czwartek, 01 listopada 2018

Wyrażono w nim także opinię, że na skutek zdecydowanych działań Banku Centralnego Turcji lira ustabilizowała się po dramatycznych zawirowaniach w pierwszej połowie br. Pomogło w tym także złagodzenie  napięć politycznych pomiędzy Turcją i USA.Turecka gospodarka szybko rosła w 2017 roku i pierwszej połowie br. Głównie w wyniku różnych bodźców zastosowanych przez rząd, w tym m.in. rozszerzeniu Funduszu Gwarancyjnego Kredytów (CGF), a także realizacji kilku dużych projekty infrastruktury publicznej. To wzrost imponujący na tle innych krajów europejskich.  Jednak wiodące wskaźniki sugerują, że gospodarka jest przegrzana weszła w gwałtowne spowolnienie w drugiej połowie 2018 roku.  W pierwszej połowie 2018 r., Turecka lira była wyjątkowo niestabilna. Brak jasności polityki wewnętrznej i napięcia geopolityczne, w kontekście zaostrzenia polityki pieniężnej USA i umocnienia dolara amerykańskiego, sprawiły, że lira w pewnym momencie straciła ponad 40 procent swojej wartości wobec dolara z początku 2018 r. seria ostrych podwyżek stóp procentowych zaaplikowana przez Centralny Bank Turcji, wraz z przyjęciem Nowego Programu Ekonomicznego (NEP) i niedawnym zbliżeniem w stosunkach z USA, wydają się stabilizować lirę. Niemniej jednak, duże uzależnienie gospodarki od kapitału zagranicznego oznacza, że ​​lira pozostaje wrażliwa. Tymczasem efektem dotychczasowego osłabienia liry doprowadziły inflację do 15-letniego maksimum, wynoszącego prawie 25% we wrześniu 2018 roku.

Restrukturyzacja gospodarki, m.in. wymuszona przez słabość liry powinna pomóc w ograniczeniu dużych nierównowag zewnętrznych, które pojawiły się, ponieważ napędzany konsumpcją wzrost spowodował gwałtowny wzrost importu, napędzając deficyt na rachunku obrotów bieżących do 6,5% PKB za 2Q 2018. Wprawdzie słaba lira doprowadził do znacznej poprawy pozycji w handlu zagranicznym, co z kolei zmniejszy deficyt na rachunku obrotów bieżących, jednak krótkoterminowy wymóg finansowania zewnętrznego utrzymuje się na wysokim poziomie przekraczającym 25% PKB.

System bankowy, często uważany za kluczową kotwicę gospodarki, jest coraz bardziej napięty. Deprecjacja liry uderzyła w kapitał banków, a na ich jakość aktywów może mieć wpływ zarówno ekspozycja wobec przedsiębiorstw o ​​dużych zobowiązaniach walutowych, jak i wpływ wyższych stóp procentowych na bilanse przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, szczególnie w związku z spowolnieniem gospodarki. Urząd Nadzoru Bankowego wprowadził szereg środków mających na celu rozwiązanie problemów banków, ale istnieją obawy dotyczące wpływu tych środków na przejrzystość bilansu i zaufanie do systemu.

Realny kurs liry i podwyżki stóp procentowych będą nadal wpływać na konsumpcję i inwestycje w krótkim okresie, chociaż przywrócenie równowagi powinno spowodować, że eksport netto będzie w coraz większym stopniu przyczyniał się do wzrostu. Oczekuje się, że gwałtownego spowolnienia w drugiej połowie roku co spowoduje, że roczny wzrost PKB w 2018 r. spadnie do poziomu około 3,6%, a w 2019 do poziomu ok. 1,0% w 2019 r.